Medycyna Pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Medycyna PracyJest on zobligowany do poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jest także obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom związanym z wykonywaną pracą (art. 226 i 227 k.p.).

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia kandydatom do pracy oraz pracownikom lekarskich badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Badania kontrolne przeprowadzane są w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy w danej firmie, na określonym stanowisku.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (art. 229 k.p.).

Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ponosi koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy.

Jak dużą rangę nadał ustawodawca opiece medycznej nad pracownikami świadczą również zapisy ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. nr 96, poz. 593 z 1997 r.).

Clinica Medica przygotowała zakres usług medycznych dostosowany do zadań i obowiązków służb medycyny pracy. Lekarze Clinica Medica uczestniczą w zakładowych komisjach bhp oraz dokonują przeglądu stanowisk pracy. Oferujemy Państwu gotowość świadczenia wszystkich usług medycznych służących zachowaniu, poprawie i przywracaniu zdrowia.

W zależności od uzgodnionego zakresu usług medycyny pracy Clinica Medica indywidualnie negocjuje warunki umowy z Pracodawcą.

Obligatoryjna profilaktyka zdrowotna:

  • Badania okresowe i wstępne w pełnym zakresie;
  • Wizytacja stanowisk pracy;
  • Czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą;
  • Prowadzenie analiz stanu zdrowia pacjentów;
  • W przypadkach obligatoryjnych delegacja lekarza do zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Okresowa kontrola stomatologiczna.

Kontakt dla firm

Krzysztof Kaczor
specjalista ds. kluczowych klientów
tel. +48 501 871 226, +48 58 661 50 55
e-mail: kkaczor@clinica-medica.pl

Zakres usług

Usługa
Badanie wstępne i okresowe pracownika
Badanie kierowcy
Międzynarodowe świadectwo zdrowia
Wydanie zaświadczenia lekarskiego
Badanie psychotechniczne wstępne
Badanie psychotechniczne powtórne
Badanie psychotechniczne dla kierowców z kategorią "B"

Godziny przyjęć

Przygotowanie do badania

Polub nas na Facebook

Zobacz więcej...

CLINICA MEDICA ULOTKI A5 POZ.JPG