Jaskra

PREZYDENT  MIASTA  GDYNI

z a p r a s z a

mieszkańców Gdyni do udziału w programie w zakresie ochrony zdrowia finansowanym przez Gminę Miasta Gdyni

 „Badania w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób
z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 – 55 lat”

przeprowadza się po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 661 50 55.

Z a p r a s z a m y

 

    Świadczeniodawca                                                   Prezydent Miasta Gdyni

Clinica Medica Sp. z o.o.                                             Wojciech Szczurek

 

Dolny odcinek przewodu pokarmowego

PREZYDENT  MIASTA  GDYNI

z a p r a s z a

 mieszkańców Gdyni  na bezpłatne badania profilaktyczne,

finansowane z budżetu Gminy

Wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia

Badanie składa się z dwóch etapów.

Placówka Clinica Medica Sp. z o.o. w placówkach przy ul. Mireckiego 11
oraz Staniszewskiego 1 realizuje I etap badania polegający na badaniu laboratoryjnym kału na krew utajoną, w związku z czym prosimy o zgłoszenie się po odbiór pojemniczka
do Rejestracji (obie placówki, tel. 58 661 50 55) Materiał należy składać w punkcie pobrań.

Materiały będą przyjmowane w dniach:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 12:00 w obu placówkach.

W przypadku wyniku dodatniego należy powtórzyć badanie. Pacjent z dwukrotnym wynikiem dodatnim otrzyma stosowne skierowanie do II etapu programu.

II etap programu obejmuje pacjentów, u których stwierdzono dwukrotne dodatnie wyniki
w I etapie i którzy uzyskali stosowne skierowanie na badanie kolonoskopowe. 

Z a p r a s z a m y

 

    Świadczeniodawca                                                   Prezydent Miasta Gdyni

Clinica Medica Sp. z o.o.                                             Wojciech Szczurek

Dolny odcinek przewodu pokarmowego

PREZYDENT  MIASTA  GDYNI

z a p r a s z a

 mieszkańców Gdyni  na bezpłatne badania profilaktyczne,

finansowane z budżetu Gminy

„Wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia” – II etap badanie endoskopowe

Clinica Medica Sp. z o.o., ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia realizuje II etap programu
i obejmuje pacjentów, z potwierdzonym dwukrotnym dodatnim wynikiem badania kału
na krew utajoną, którzy uzyskali stosowne skierowanie od realizatorów I etapu programu Badanie będzie polegało na wykonaniu  kolonoskopii, po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówce lub pod numerem telefonu:

58 661 50 55.

Z a p r a s z a m y

 

     Świadczeniodawca                                                    Prezydent Miasta Gdyni

Clinica Medica Sp. z o.o.                                                   Wojciech Szczurek

   

Gruczoł krokowy

PREZYDENT  MIASTA  GDYNI

z a p r a s z a

 mieszkańców Gdyni  na bezpłatne badania profilaktyczne,

finansowane z budżetu Gminy

„Badanie mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego
u mężczyzn w wieku 50 – 70 lat”

przeprowadza się  w:

Clinica Medica Sp. z o.o.,

ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia

po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

Bliższe informacje można  uzyskać pod numerem telefonu: 58 661 50 55.

Z a p r a s z a m y

 

     Świadczeniodawca                                                    Prezydent Miasta Gdyni

Clinica Medica Sp. z o.o.                                                   Wojciech Szczurek

Godziny przyjęć

Przygotowanie do badania

Polub nas na Facebook

Zobacz więcej...

vip-sport